Tolmeldajad on põllumajanduses ja kõikjal maismaa ökosüsteemides bioloogilise mitmekesisuse säilimise seisukohalt olulise tähtsusega. Tolmeldajate, nende hulgas mesilaste ja kimalaste panus Euroopa Liidu põllumajandusse on igal aastal ligikaudu 22 miljardit eurot. Mesilastest või teistest tolmeldajatest sõltub 80 protsendi Euroopa Liidus kasvatatavate põllumajanduskultuuride saak ning enamuse looduslike õistaimede viljumine. Tolmeldajate olulisusele vaatamata ohustab neid rida erinevaid faktoreid, mis on viinud nende arvukuse languseni nii kodus peetavate meemesilaste kui ka teiste looduslike tolmeldajate seas. Põhjuseid tolmeldajate langusele on pakutud väga erinevaid. Antud projekti eesmärgiks on uurida erinevate stressifaktorite mõjusid ja koosmõjusid meemesilastele ja ka looduslikele tolmeldajatele, sh kimalastele.


Projekti “ForBee” rahastab Eesti Teadusagentuur RITA programmi raames.